Професионални продукти

УС "България" ДОБРУДЖА

Брашно за производството на хляб ”Добруджа” по Утвърден стандарт 01/2011. Продуктът се придружава от специален сертификат, съгласно изискванията на Стандарта.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ, % - min 26., пепел , % - мах 0,75.

Всички Продукти