Професионални продукти

ДОБРУДЖА

Брашно тип Добруджа се използва за производство на хляб ”Добруджа” и различни диетични хлебни изделия, отличаващи се с по-интензивно оцветена кора, специфичен мирис и вкус.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ ,%, - min 26,0 , пепел %, - мах 0,75.

Всички Продукти