приготвено
с много
любов!

Вие помогнахте с:

  • 2
  • 6
  • 5
  • 4

лв.

Какво е София Мел Вкусен свят?

София Мел Вкусен свят е място специално за теб, където имаш възможност да:

публикуваш любими рецепти и снимки

откриваш уникални рецепти

научаваш предварително за нови продукти и промоции

участваш за награди в промоции

да помогнеш на семейства в нужда

1. Приготви вкусен подарък за любим човек. Надпиши стикер от опаковка на брашно София Мел и го залепи на подаръка.

2. Снимай подаръка и го качи в София Мел Вкусен свят.

3. За всяка качена снимка, ние ще дарим 1 лв. на семейства в нужда, чрез Фондация „Конкордия България“.

4. За всяка качена рецепта, ние ще дарим 2 лв. на семейства в нужда, чрез Фондация „Конкордия България“.

5. Качването на снимка и/или рецепта ти гарантира автоматично участие в промоция за 100 награди.

By visiting this website you are allowing us to use cookies.

To find out more about the Cookies we use please visit our Cookie Policy and Privacy Policy.