Общи правила за промоция

I. Обща информация

1. Настоящата потребителска промоция, наричана по-нататък “Промоцията”, се организира и провежда от ”ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 203648723, с адрес в София, 1510, ул. “Павлина Унуфриева“ №4, наричано по-нататък Организатор.

2. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията и общите условия на www.sofiamel.bg - https://sofiamel.bg/bg/tos.

3. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на сайта на Организатора: www.sofiamel.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.sofiamel.bg. Евентуалното предсрочно прекратяване на Промоцията се оповестява по същия начин.

 

II. Територия на провеждане на Промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България и в нея може да участват всички лица, навършили 18 години.

 

III. Продължителност на промоцията

Промоцията стартира на 15.11.2023 г. и продължава до 31.12.2023 г.

 

IV. Описание на наградите

Наградите, които може да бъдат спечелени при участие в промоцията са:
- Голяма награда: Кулинарен уикенд за двама в България на стойност до 800лв с ДДС – 4 броя
- Награди:

· Tefal Optigrill - 10 броя
· хлебопекарни „Tefal“ - 10 броя
· кухненски везни - 50 броя
· подложки за месене - 50 броя

 

V. Механизъм на Промоцията:

1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да се регистрират с личен профил в сайта www.sofiamel.bg. Не е необходим нов профил, ако вече сте се регистрирали в София Мел Вкусен свят.
За Промоция, Лора Найденова е предложила четири авторски рецепти на ястия. Тяхното реализиране може да се види и научи на https://sofiamel.bg/bg/promo-recipes

2. Участниците в промоцията трябва да пресъздадат една от четирите рецепти на Лора, да заснемат приготвеното ястие и да качат снимка. Чрез създадения от тях личен профил участниците имат възможност да качат своите снимки.

3. Участници, които приготвят всичките четири рецепти на Лора имат право да участват за допълнителни награди.

3.1. Всяка една снимка се преглежда и валидира от администратор на уебсайта, като може да бъде одобрена за публикуване в уебсайта или да бъде отказана.

3.2. Печивата на снимката трябва да бъдат максимално близо до четирите рецепти на Лора и да съдържат пакет брашно София Мел.

3.3. Не се разрешава изпращането на снимки, чиито авторски права не принадлежат на съответния потребител. Ако организаторът засече и потвърди опит за използване на снимки, изображения и текстова информация, обект на авторското и сродните му права
- ще спре достъпа до съответния потребителски профил незабавно. Със спирането на достъпа, съответният потребител губи правото да участва в промоции.

4. С изпращането на своите снимки потребителят декларира, че е носител на авторските права и ги преотстъпва за използване от ГудМилс България ЕООД неограничено във времето и територията.

5. Всяка приготвена рецепта носи едно участие за предметна награда.

6. При приготвяне на четирите рецепти, участникът участва в допълнителна промоция за Кулинарен уикенд за двама.

 

VI. Теглене на наградите:

Наградите ще се теглят на 04 януари 2024 г. Изтеглените печеливши ще бъдат обявени на сайта www.sofiamel.bg не по-късно от 18:00 часа на 05 януари 2024 г.

 

VII. Заменяне и преотстъпване на награди. Отсъствие на паричен еквивалент

Наградите са лични. Те не могат да бъдат преотстъпвани или заменени с друг вид награда. Предметните награди не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

VIII. Уведомяване на спечелилите участници

1. При участието си в Промоцията участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай, че печелившият не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай, че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.

2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, то това се счита за обстоятелство, за което Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай, че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

 

IX. Деклариране на наградата

1. Приемайки предметна награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че личните им данни – трите пълни имена, ЕГН и адрес ще бъдат използвани от Организатора за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ към НАП.

2. Участниците, които са спечелили Кулинарен уикенд за двама, Tefal Optigrill и хлебопекарна Tefal не дължат данък върху стойността на наградата, тъй като същият ще бъде заплатен авансово от ГудМилс България ЕООД.

 

X. Доставка на спечелените награди

1. Всички награди се доставят с куриер до 30 дни след обявяване на печелившите.

2. Доставката на наградите се поема от Организатора.

3. Организаторът не носи отговорност за повредени или наранени награди в следствие на транспортната услуга.

4. Организаторът не носи отговорност за неправилно и непълно попълнени данни на печелившите и невъзможността да се осъществи доставка.

5. Печелившите губят правото си на награда, ако не я потърсят до 60 дни след обявяването им на сайта в секция „Печеливши“.

 

XI. Прекратяване на промоцията

1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

XII. Обработване на лични данни

1. С настоящите правила Организаторът информира участниците в Промоцията за необходимостта да обработва техни лични данни.

2. Организаторът събира и обработва следните лични данни: три имена, ЕГН, телефон и адрес. Името и ЕГН се събират във връзка със задължението на Организатора по ЗДДФЛ за деклариране на предоставената на участника награда.

3. Личните данни на участниците се съхраняват в електронна форма. Съхранението и обработването на личните данни е в защитена среда. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп, незаконосъобразното им използване, срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

4. Личните данни на участниците се съхраняват съгласно сроковете за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38 ДОПК.

 

XIII. Спорове и отговорност

1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите.

3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди при претендирането им извън посочените в тези Правила срокове.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.