Професионални продукти

УС "България" Бяло

Брашно за производството на хляб ”Бял” по Утвърден стандарт 01/2011. Продуктът се придружава от специален сертификат, съгласно изискванията на Стандарта.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ , %-min 26.0, пепел, % – мах 0,55.

Подходящо за приготвяне на:

Тутманик Кифли

Милинки Хляб

Питки Понички

Всички Продукти