Професионални продукти

Бяло

Универсално брашно, подходящо за производство на най-масово произвежданите основни видове хлебни изделия. Тестото от това брашно се отличава с добра еластичност, лесна обработка, стандартен ферментационен процес, а готовите хлебни изделия са с нормално развит обем, приятен мирис и вкус, добре изпечена кора и с приблизително равномерни шупли на средината.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ, % - min 24,0, пепел ,% - мах 0,65

Подходящо за приготвяне на:

Хляб Питки

Погачи Франзели

Пърленки Земели

Всички Продукти