Професионални продукти

Дребен грис

Пшеничен грис за производство на макаронени изделия, снаксове и други екструдирани продукти.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ, %- mix 21.0, пепел , % - мах 0,5.

Подходящо за приготвяне на:

Макарони Паста

Грис халва Екструдирани продукти

Всички Продукти