Професионални продукти

Класик Екстра

Брашно Класик Екстра тип 500 се отличава с повишени качествени показатели – физико-химични и реологични параметри и е подходящо за производство на луксозни видове хляб, обредни погачи и продукти от парено тесто. Добрите качествени характиристики на това брашно са преимущество за лесна обработка на тестото, добра формоустойчивост и много добър външен вид на готовото изделие.

Влага, %, не повече от: от 01.04. до 01.10. - 14.5, от 01.10. до 31.03. - 15.0; ДМГ, % –min 26.0, пепел, % – мах 0,55.

Подходящо за приготвяне на:

Козуначни изделия Франзели

Обредни хлябове Питки

Всички Продукти